Wodowskazy , płynowskazy

 

zestaw zaworów
wodowskazowych
z zaworem upustowym

 

Płynowskaz wodowskaz do 2 m

 

 
rurka wodowskazowa