Pirometry

 

Model ST630
Dane

 

CECHY KONSTRUKCYJNE I UŻYTKOWE:
• Podświetlenie wyświetlacza LCD
• Ręczne włączenie/wyłączenie celownika laserowego
• Wybór skali °C lub °F
• AUTO HOLD - automatyczne zatrzymanie aktualnego wyniku pomiaru na LCD
• Stały współczynnik emisyjności 0,95
• Sygnalizacja wyczerpania baterii
• Autowyłączenie miernika po 6 s bezczynności
DANE TECHNICZNE:
Zakres pomiarowy: -20°C÷320°C
Rozdzielczość: 0,5°C
Dokładność: ±2% wskazania lub ±2°C (co większe)
Rozdzielczooeć optyczna: 8:1
Współczynnik emisyjności e: 0,95

POZOSTAŁE DANE :
Wyoewietlacz ....................................................LCD, 3. cyfry (3999), podoewietlany
Czas odpowiedzi i pomiaru..............................................................................0,5 s
Czujnik pomiarowy (spektrum).............................stos termoelektryczny (5€14ƒĘm)
OErodowisko pracy.............................................................0‹C € 50‹C, 10€90% RH
OErodowisko przechowywania .............................................................-10‹C € 60‹C
Zasilanie ................................................bateria 9V (006P, IEC 6F22, NEDA 1604)
Pywotnooea baterii.....................................................................................16 godzin
Wymiary / masa...........................................150 x 133 x 45 mm / 135g z bateriami
Wyposa.enie: ateria, instrukcja obs3ugi w jezyku polskim