Temperatura

 

   

termometry bimetaliczne

termometry manometryczne gazowe

   

termometry maszynowe, szklane w obudowch stalowych

 czujniki temperatury

   
mierniki , wskwazniki ,regulatry temperatury